IMG_6074

Samen met ouder(s)/verzorger(s)

De samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) vinden wij waardevol. Wij zien ouders als educatieve partners. Samen staan we om het kind en creëren we een rijke, veilige leeromgeving.

De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We verwachten van ouders zo nodig ondersteuning bij het onderwijs aan hun kind, bijvoorbeeld bij huiswerk en buitenschoolse activiteiten.

Parro app

We informeren ouder(s)/verzorger(s) over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via de handige Parro app ontvang je berichten, foto’s en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht, gesprekken inplannen en de digitale agenda inzien.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond en vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en te horen hoe het schooljaar er uit gaat zien. Drie keer per jaar word je samen met je kind uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek, waarbij de leerlingen een leerdoel opstellen en we dit doel evalueren en bijstellen. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouder(s)/verzorger(s) of leerkracht een extra gesprek in te plannen.

Inloopmomenten

We organiseren ook gezellige inloopmomenten. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.