IMG_6094

Leerlingenraad

Op De Voorhof hebben we een eigen leerlingenraad met kanjers uit de groepen 5, 6, 7 en 8.

Om de zes weken vergaderen deze leerlingen met juf Anne. In de week van de vergadering wordt in de eigen klas door de afgevaardigde leerlingen gevraagd of er nog bespreekpunten zijn. Er is een ideeënbus waar alle leerlingen iets in kwijt kunnen, die wordt ook voor de vergadering bekeken en besproken. De leerlingen maken zelf de notulen en schrijven een stukje voor de nieuwsbrief van de ouders.

De leerlingenraad heeft een eigen voorzitter en ze vertellen na iedere vergadering in de eigen klas én in de groepen 1 t/m 4 wat er besproken is.