IMG_5646

Plezier en veiligheid

Op De Voorhof mag je zijn zoals je bent. Ieder kind doet ertoe en heeft zijn eigen talenten. We leren van en met elkaar. De Voorhof is een school waar kinderen zich snel thuis voelen.

We vinden de sociale veiligheid van alle leerlingen erg belangrijk. Een positieve sfeer op school zorgt ervoor dat elk kind met plezier naar school komt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Taakgerichtheid en rust

Het is belangrijk dat leerlingen zich focussen op de opdracht die zij krijgen en dat zij rustig en geconcentreerd aan hun taak kunnen werken. De leerkracht stimuleert het taakgericht werken door rust te creëren en een duidelijke structuur en gerichte feedback te geven. We leren leerlingen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dat we rekening houden met elkaar.

Kanjerschool

Onze school werkt met de Kanjermethode. Dit wordt zeer gewaardeerd door ouder(s)/verzorger(s). Door middel van Kanjertrainingen leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is om elkaar te helpen.

De volgende Kanjerregels staan centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Interne vertrouwenspersoon

Kinderen willen ook wel eens ergens over praten, maar weten soms niet met wie. Zij kunnen terecht bij de leerkracht, maar als er dingen zijn waarover een kind liever niet met de eigen juf of meester spreekt, kan het terecht bij juf Wietske. Zij is de interne vertrouwenspersoon en staat ook klaar voor een gesprek met ouders als daar behoefte aan is. Wietske van Heesch is op school te bereiken op maandag en dinsdag of via wietskevanheesch@fluenta.nl.