IMG_5759

Onze kernbegrippen

De volgende zes kernbegrippen staan op De Voorhof centraal: taakgerichtheid, rust in de school, bewegend leren, sociale veiligheid, plezier en keuzemogelijkheden voor kinderen.

Sociale veiligheid en plezier

Wij vinden de sociale veiligheid van alle kinderen erg belangrijk. Een veilige en positieve sfeer op school, zorgt ervoor dat uw kind met plezier naar school komt. Kinderen leren het beste in een veilig omgeving waar het zich vertrouwd voelt. Het schoolteam creëert en waarborgt deze omgeving.

Bewegend leren

Binnen ons onderwijssysteem wordt bewegen en leren met elkaar gecombineerd. Bewegend leren staat vanaf groep 1 tot groep 8 centraal. Bewegend leren wordt laagdrempelig toegepast in de praktijk. Het meubilair op onze school is gericht op bewegen. Zo zijn er in de school deskbikes, bewegende krukken, balansborden en staanplaatsen aanwezig. Leerkrachten passen per dag minimaal twee coöperatieve werkvormen toe, waarbij kinderen en leerkrachten gestimuleerd worden om in beweging te komen.

Keuzemogelijkheden

Bij ons op school bieden we veel keuzemogelijkheden voor kinderen aan. Naast de keuze qua werkplek hebben kinderen binnen hun digitale weektaak (groep 3 t/m 8) en het digikeuzebord (groep 1/2) verschillende keuzemogelijkheden.

In ons schoolklimaat staan taakgerichtheid en rust in de school centraal. Het is belangrijk dat kinderen zich focussen op de opdracht die zij krijgen en dat zij rustig en geconcentreerd aan hun taak kunnen werken. Orde en rust zijn hierbij onmisbaar. De leerkracht stimuleert het taakgericht werken door een duidelijke structuur en gerichte feedback. We leren kinderen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dat we rekening houden met elkaar.