IMG_5782

Diverse vakgebieden

Op De Voorhof vinden we het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. We willen kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen en als persoon te groeien. Daarom zorgen we voor een breed aanbod en geven we boeiend, creatief en toekomstgericht onderwijs, waarbij samenwerken centraal staat.

Wij bevorderen het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken. Samenwerken, vragen stellen en probleemoplossend denken zijn belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. We maken je kind nieuwsgierig naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Naast een stevige basis in rekenen, taal en lezen bieden wij thematisch onderwijs aan.

Thematisch onderwijs IPC

Op school werken wij thematisch met IPC in de groepen 3 t/m 8. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een onderwijsprogramma voor de zaakvakken en creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. IPC stimuleert om leerlingen beter te laten leren. Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht werken staat centraal.

Elke unit werkt met een thema. In dit thema komen verschillende vakgebieden aan bod, zoals: aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek, ict, kunstzinnige vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en internationaal begrip. Er wordt met verschillende leerstijlen gewerkt, zodat de leerkrachten optimaal de leerstof kunnen aanbieden aan de leerlingen. Met IPC wordt er veel samengewerkt, maar worden leerlingen ook gestimuleerd om hun individuele krachten te gebruiken. Voor meer informatie kun je naar de website: www.ipc-nederland.nl

Talentenateliers

We stimuleren creativiteit bij kinderen en investeren in kunst en cultuur. Ieder schooljaar organiseren we talentenateliers voor alle groepen. Tijdens die middagen geven de leerkrachten en andere betrokkenen creatieve workshops. Kinderen mogen zelf een workshop kiezen en zo op een afwisselende manier hun creatieve talenten verder ontwikkelen.

Engels in groep 1 t/m 8

Gelet op de internationalisering en het toenemend gebruik van nieuwe media vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. We werken met vakleerkrachten en een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Bij de kleuters begint de Engelse les heel spelenderwijs, met liedjes, woordjes, tellen en kleine zinnetjes. In de midden- en bovenbouw worden de lessen waar mogelijk ook gekoppeld aan ons IPC-onderwijs.