IMG_5794

Onderwijs in groep 1-2

Samen spelen en leren staat centraal bij De Voorhof. Spelend leren is voor de ontwikkeling van kleuters essentieel. Kleuters spelen met gevarieerde leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen in de klas in de speelhoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal.Kinderen leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse.

Rijke leeromgeving

Het lokaal in de onderbouw hebben wij zo ingericht dat leerlingen binnen en buiten het lokaal kunnen spelen, op de manier die bij hen past. Er zijn speelkleden waar ze zittend of liggend op de grond spelen, plekken waar ze staand kunnen spelen of werken, maar er zijn ook tafels waar ze prettig aan kunnen werken of spelen. We zorgen voor een rijke leeromgeving met veel spelmateriaal voor de kleuters.

Inspirerende thema’s

Het onderwijs in de kleutergroepen wordt thematisch aangeboden. De thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Al ontdekkend, komt een veelheid aan taal-, reken- en creatieve activiteiten aan bod. Spelenderwijs wordt aandacht besteed aan letters en klanken, aan hoeveelheden en cijfersymbolen. De kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door middel van dagelijkse observaties.

Zelf kiezen

Niet alleen de leerkracht bepaalt de activiteiten in de klas, maar ook de kleuter zelf. De kleuter kiest zelf waarmee hij wil beginnen via het digikeuzebord. Zo willen we ruimte geven aan de intrinsieke leermotivatie van het kind. Door het zelf kiezen van de activiteiten bevorderen we de zelfstandigheid en het gevoel van autonomie van de kleuter.