Aannamebeleid

Aannamebeleid De Voorhof:

De belangstelling voor de Voorhof neemt de laatste jaren enorm toe. Dit komt door een verjonging in de wijk, een nieuw schoolgebouw en een eigen schoolconcept. Hierdoor hebben wij met ingang van schooljaar 2023/2024 een aannamebeleid. Er kan een maximaal aantal kinderen per schooljaar worden ingeschreven. De volgende criteria spelen hierbij een rol:

  1. Broertjes en zusjes
  2. Kinderen uit de buurt
  3. Andere kinderen

Voor De Voorhof gelden de volgende afspraken / procedure:

  • Kennismakingsgesprekken/rondleidingen voeren wij alleen met ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die ouder dan 2,5 jaar zijn.
  • Alleen na een rondleiding kan een kind worden aangemeld. Broertje(s) en zusje(s) mogen daarentegen ten alle tijden ingeschreven en aangemeld worden.
  • In de maand januari, voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind start, hoort u of we uw kind definitief kunnen inschrijven.

Voor groep 1 geldt een maximale instroom van 38 leerlingen per schooljaar. Voor de groepen 2 t/m 8 geldt dat er geen zij-instroom mogelijk is indien er 28 kinderen in een groep zijn ingedeeld en/of de zorg in de groep hoog is. In de praktijk kan het mogelijk zijn dat er door doubleren of versneld doorstromen, het maximale leerlingenaantal voor deze groepen iets hoger of lager uitvalt.

Uitleg criteria bepalend voor inschrijven:
Categorie A: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding een broer of zus heeft die les krijgt op De Voorhof.

Categorie B: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding ouder dan 2,5 jaar is en in de nabije omgeving van de school woont. (zie plattegrond)

Categorie C: Alle aangemelde leerlingen, ouder dan 2,5 jaar, die niet onder categorie A of B vallen.

Primair worden de aangemelde kinderen uit groep A als eerste ingeschreven, vervolgens de kinderen uit categorie B en daarna uit categorie C. Binnen een categorie geldt dat het moment van aanmelding bepalend is of een leerling wordt ingeschreven (een leerling die eerder is aangemeld, gaat voor een leerling die later is aangemeld).

Voedingsgebied Voorhof Vianen