IMG_6068

Bewegend leren

Wist je dat leren beter gaat als het brein geactiveerd is, maar dat kinderen in een basisschool per dag zo'n 5 uur stil zitten? Slechts 55% van de kinderen voldoet aan de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad. Op De Voorhof is dat gelukkig anders!

Bewegend leren staat op De Voorhof centraal. Bewegen gecombineerd met leren heeft positieve gevolgen voor de leerprestaties van leerlingen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat leerlingen die in beweging leren niet alleen sneller en beter leren, maar zich ook beter kunnen concentreren dan leerlingen die stilzitten in de les. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun lichaam. Van nature willen ze staan, bewegen en uiteraard ook zitten, als er maar afwisseling is. Dat bieden wij.

Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor kinderen meer onthouden. Daarnaast vergroot bewegen het plezier in leren. Beweging betrekken bij het leren kan daarnaast zorgen voor een meer uitdagende leeromgeving en een hogere betrokkenheid.

Actieve lesvormen

Op onze school zetten we bewegend leren op verschillende manieren in. We wisselen het pure leren af met korte beweegpauzes. Alleen al een bewegingspelletje zorgt voor een oppepper en nieuwe energie om weer aan het werk te gaan. Daarnaast gebruiken we verschillende werkvormen waar kinderen in beweging komen. Deze zijn altijd gekoppeld aan het lesdoel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een spellingsestafette of rekenparcours buiten.

Meubilair gericht op bewegen

Het meubilair op onze school is gericht op bewegen. Zo zijn er in de school fietsstoelen, bewegende krukken, balansborden en staanplaatsen aanwezig. Leerkrachten passen per dag minimaal twee coöperatieve werkvormen toe, waarbij leerlingen en leerkrachten gestimuleerd worden om in beweging te komen.

Flexplekken

Op onze school hebben de leerlingen geen vaste plek meer in de klas. Leerlingen komen in de ochtend binnen en kiezen waar ze graag willen werken. Ze kiezen een plek naast iemand waar ze mee samen willen werken of naast wie ze zich (zelfstandig) kunnen concentreren. In de klas zijn er voldoende zitplekken, maar niet voldoende werkplekken. Werken en spelen gebeurt bij ons op school in het lokaal én op het leerplein.

Sloffen

We zijn een sloffenschool. Sloffen, crocs, slippers, binnenschoenen, gymschoenen, sokken, het mag allemaal, als je maar je buitenschoenen uit hebt. We hebben hier bewust voor gekozen omdat het is bewezen dat leerlingen zonder schoenen aan, zich ergens prettig en veilig voelen. Tevens is het hygiënischer, rustiger en stiller in de school.