IMG_5776

Onderwijs op niveaus

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. Daar zet De Voorhof zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. Er is ruimte om extra uitdagingen aan te gaan, maar ook om fouten te maken. Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar.

Aanbod op niveau

We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Differentiatie is een vanzelfsprekendheid in de groep, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding.

Extra ondersteuning

We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. We hebben verschillende specialisten in huis die met het kind aan de slag gaan. Wanneer nodig kan een leerling op één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn volgen.

Explore

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we Explore, een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle leerlingen uit groep 1 t/m 8. Explore betekent verkennen en onderzoeken. Leerlingen worden een middag uit de groep gehaald en gaan een verdiepingsslag maken op het thema wat op dat moment in de groep centraal staat. Voor de groepen 1/2 sluit het aan bij kleuterplein, voor de groepen 3 t/m 8 bij Code D.

Day a Week School

Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen ook in aanmerking voor de Day a Week School. Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden. De doelstelling van Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Eigen leerproces en keuzemogelijkheden

Bij de kleuters werken we met het Digikeuzebord en in de groepen 3 t/m 8 werken we met een digitale weektaak. Hier staan onderdelen op die door de leerkracht zijn gekozen en moeten worden uitgevoerd per dag of week. Ze hebben ook de ruimte om onderdelen aan hun taak toe te voegen. Op die manier willen we leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces.