Terug naar de vorige pagina

40ste avondvierdaagse van Vianen

AVONDVIERDAAGSE 2019

Loop jij ook mee?
Dit jaar is de 40ste avondvierdaagse van Vianen! 

Wanneer?
De 40ste avondvierdaagse in Vianen wordt van maandag 17 t/m donderdag 20 juni gelopen.  De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de ouderraad en niet door het schoolteam. Het schoolteam loopt in principe niet mee tijdens de avondvierdaagse.

Afstanden
Kinderen uit alle groepen kunnen meelopen. Er kan ingeschreven worden voor de 5 of 10 km. Kinderen van groep 1 t/m 5 lopen de 5 km. Kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen kiezen voor de 5 of de 10 km.

Inschrijven
De inschrijving voor de avondvierdaagse van 2019 is inmiddels gesloten. 

Inschrijfgeld
Het geld dat een deelnemer betaalt voor het meedoen aan de avondvierdaagse wordt gebruikt voor kosten zoals overstekers, inzet van vrijwilligers, het pontje over de Lek, kraamhuur, drukwerk, medaille, muziek en EHBO. Elke betalende deelnemer is ook WA verzekerd via de Zuid-Hollandse Wandelsport Bond.

Voor wandelaars  t/m 17 jaar en 65+ers:    € 3,50
Voor wandelaars van 18 jaar t/m 64 jaar:   € 4,00

De kosten moeten uiterlijk op 10 juni 2019 gestort zijn op rekeningnummer
NL15RABO 0379853531 t.n.v. St. Fluenta, onder vermelding van;
- bijdrage avondvierdaagse,
- voornaam en achternaam leerling,
- groep leerling.
De totale kosten bij meerdere inschrijvingen kunnen in 1x overgemaakt worden. Vermeld in dat geval de voornaam, achternaam en groep van alle leerlingen en/of begeleiders.
Er kan niet contant worden betaald. Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving.

Verantwoordelijkheid
Omdat de avondvierdaagse een activiteit is via school en niet door school, ligt de verantwoordelijkheid voor deelname bij de ouders/verzorgers. U kunt aangesproken worden als blijkt dat uw kind zich niet aan de regels houdt.

Begeleiding
Het is verplicht dat er één betalende begeleider voor iedere 5 kinderen meeloopt. Dat betekent dat je als begeleiders niet verantwoordelijk bent voor alle kinderen!
Een begeleider loopt dus met zijn/haar eigen kind plus 4 andere kinderen.
Een uitzondering hierbij zijn de kinderen uit groep 1, zij lopen allemaal met een eigen begeleider.

Indien er onvoldoende begeleiders zijn, kan een groep niet lopen! Het is dan ook mogelijk om een andere (groot)ouder te vragen in uw plaats als begeleider een of meerdere dagen mee te lopen, als u bijvoorbeeld een keer niet mee kunt meelopen.

Een groepje kan pas ingeschreven worden als er minimaal 5 kinderen en één betalende begeleider wordt ingeschreven. Indien er onvoldoende betalende begeleiders zijn, of minder dan 5 kinderen kan een groep NIET ingeschreven worden!

Startplaats
Alle avonden wordt er gestart vanaf het grasveld bij CBS De Rank aan ´t Wed.
Starttijd 5 km om: 18:15 uur
Starttijd 10 km om: 18:00 uur
Op donderdag is er een afwijkende starttijd.

De kinderen lopen alle dagen in het oranje Voorhof t-shirt als herkenningsteken bij het verzamelen op het veld en tijdens het wandelen.

Vrijdag 14 juni ontvangen de ingeschreven kinderen de school t-shirts van de leerkracht en worden via de mail de precieze starttijden en overige informatie doorgegeven.

Weersomstandigheden
Door het openbaar bestuur, de gemeente Vijfheerenlanden, en de Veiligheidsregio Utrecht wordt aangegeven om de kinderen niet te warm te kleden en goed schoeisel aan te doen. Bij extreem warm weer een extra flesje water mee te geven.

Indien er genoodzaakt is, b.v. bij slechte weersvoorspellingen of storm, een avond te annuleren wordt dat uiterlijk om 16.00 uur doorgegeven. Zowel via de opgegeven mailadressen, als via de Facebookpagina's van school en van de avondvierdaagse Vianen. Op de site www.avondvierdaagsevianen.nl komt een mededeling te staan. Geen mail en/of Facebook bericht na 16.00 uur betekend dat er gewoon van start wordt gegaan.

Medailles
Alle betalende leerlingen en begeleiders die hebben gelopen, ontvangen een medaille. Bij terugkomst, op donderdagavond op het grasveld bij De Rank ontvangen alle betalende wandelaars (kinderen/ begeleiders) de medaille. Mocht er per ongeluk een verkeerd medaille nummer zijn ingevuld op het inschrijfformulier dan is dat geen enkel probleem. Verkeerde medailles kunnen direct bij de informatietafel geruild worden. De commissie heeft altijd medailles op voorraad.

Hulp nodig
Namens de Ouderraad ontvangen alle deelnemers tijdens de wandeling iets lekkers te eten en te drinken. Net als voorgaande jaren hebben wij ook hulp nodig van ouders/verzorgers die niet mee wandelen. Wij zijn dan ook op zoek naar vaders, moeders, opa’s of oma’s die het leuk vinden om te helpen met uitdelen. Zij moeten een auto tot hun beschikking hebben om het fruit en drinken naar de uitdeel locatie mee te nemen.
Bent u of kent u iemand die op 17, 18 of 19 juni kan helpen? Wij horen het graag via de OR mail: orvoorhof@fluenta.nl in de mail graag aangeven op welke avond u zou kunnen helpen.

Intocht
Met de intocht, op de donderdagavond, loopt iedere groep achter de groep schoolvlag. Deze vlaggen worden bij het verzamelpunt uitgedeeld. De start van de gezamenlijke intocht is vanaf 19:45 uur. Zo rond 20:15 uur komt de stoet op de Voorstraat aan.

Vlag & Voorhof t-shirts
De (ongewassen) Voorhof t-shirts en de schoolvlag moeten vrijdag 21 juni op school bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.

Namens de Ouderraad en het schoolteam wens ik iedereen een gezellige Avondvierdaagse toe!

Diana de Pauw
orvoorhof@fluenta.nl