Schoolveiligheid

Hier vind u de informatie over de schoolveiligheid.

Onze interne contactpersonen zijn juf Margreeth en juf Jos.
De Anti pestcoordinator is juf Marjolein. 

Hieronder kunt u een aantal handleidingen vinden.

Handleiding No Blame

Meldcode huiselijk geweld

Fluenta heeft een protocol ordemaatregelen, schorsing en verwijdering geschreven. Klik hier om dit te lezen. 

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527