Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!
Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Schoolveiligheid

Schoolveiligheid

Als we aan schoolveiligheid denken, zijn er meerdere onderwerpen die hieronder vallen:
- sociale veiligheid (denk dan vooral aan onze kanjertraining, maar mocht dit niet afdoende zijn, dan kan No Blame toegepast worden door onze gedragsspecialist, hieronder is daar meer over te lezen. 
- fysieke/arbo-technische veiligheid (denk hierbij aan de ontruimingsoefeningen, de ongevallenregistratie en de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Beleid ten aanzien van pesten
De Voorhof wil “misschien wel de leukste school van Vianen” zijn. Een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naar school gaat, is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.

In het Protocol Veiligheid en Omgaan met sociale incidenten wordt het volgende beschreven:
1. Hoe we proberen pestsituaties te voorkomen. (Preventief)
2. Wat we verstaan onder pesten en plagen.
3. Verwachtingen van betrokkenen.
4. Wat er gebeurt als er sprake is van pestsituaties en de rol van de veiligheidscoördinator. (Curatief)
5. Wat de gevolgen zijn als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
6. Samenwerking binnen en buiten de school.
7. Het beleid ten aanzien van pesten en sociale media
8. Links en leestips.

Indien er sprake is van een pestsituatie en de kanjertraining niet afdoende is en er een interventie gewenst is, dan gebruiken wij op De Voorhof de ‘No Blame’ aanpak. De inzet van deze interventie start bij de leerkracht. De Veiligheidscoördinator ondersteunt hierbij.
Meer hierover staat beschreven in het protocol Veiligheid en Omgaan met sociale incidenten.

De Veiligheidscoördinatoren op school zijn de Intern begeleiders: Marieke Attevelt en Marjolein Jonker
Het kan voorkomen dat het, naast de Kanjertraining, nodig is om extra aandacht aan preventie te besteden om zo de groepsvorming te bevorderen. Hiervoor kan een weerbaarheidstraining worden ingezet die ook groepsvormend is, zoals de training Rots & Water of de Samen Sterk/Toffe Tiener training.

Intern contactpersonen (ICP-ers)
Kinderen, ouders en leerkrachten hebben ook wel eens het gevoel dat ze ergens over willen praten, maar ze weten niet met wie. Heeft u of uw kind behoefte aan een gesprek met iemand binnen de school, dan kan u of uw kind terecht bij de groepsleerkracht, maar als er dingen zijn waarover u of uw kind liever niet met de eigen juf of meester spreekt, kan het terecht bij de interne contactpersonen: juf Marjan of juf Wietske. Zij luisteren, denken samen na over een oplossing en helpen zo nodig bij de uitvoering van de oplossing.

Ze zijn te bereiken per mail, maar er hangt ook een postvakje in de school, te vinden aan de muur van de conciërge ruimte op de eerste verdieping.

Marjan van Dijk
E-mail: marjanvandijk@fluenta.nl
Op school te bereiken op ma, di en woe.

Wietske van Heesch
E-mail: wietskevanheesch@fluenta.nl
Op school te bereiken op wo, do en vrij.

Externe vertrouwenspersoon
Er is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Via de CED-groep is dat Angela groen. Te bereiken op evp@cedgroep.nl of 010-4071993

Handleiding No Blame

Fluenta heeft diverse protocollen opgesteld betreffende het schoolveiligheidsbeleid. Deze zijn allemaal te vinden op de website van Fuenta. schorsing.  Klik hier om deze te lezen. 

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527

Jaarkalender 2021-2022