"De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!"

"De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!"

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Rapport Onderwijsinspectie
Het inspectierapport van De Voorhof

Op 1 april 2014 heeft de inspectie voor het onderwijs een onderzoek gedaan naar de (onderwijs-) kwaliteit van De Voorhof. De inspecteur heeft in veel klassen een les bezocht, heeft gesprekken gevoerd met leerkrachten, de intern begeleider en de directie en heeft verschillende beleidsdocumenten bestudeerd. Hij concludeerde dat er op De Voorhof goed onderwijs wordt gegeven in een veilig pedagogisch klimaat door vakbekwame leerkrachten. De wijze waarop er in de afgelopen periode is gewerkt aan de schoolontwikkeling en het positieve resultaat daarvan heeft hij herkend en benoemd. Met name de kwaliteit van de leerkrachten en de planmatigheid waarmee gewerkt wordt aan het verbeteren van de school vielen hem op. De punten waarop wij ons nog verder kunnen (en zullen) ontwikkelen nemen wij op in ons nieuwe Schoolplan 2015-2019. Op deze wijze werken wij planmatig aan de verdere groei van de school.

Het definitieve rapport van bevindingen van de inspectie voor het onderwijs kunt u hieronder in de bijlage lezen. Voor een beeld van de planmatige ontwikkeling kunt u kijken in het Schoolplan 2011-2015. 

Vertrouwensinspecteur
Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom geen telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten. Eventuele vragenstellers worden vanaf die datum doorgeleid naar:
Postbus 51.
Inspectie van het onderwijs
E-mail:    info@owinsp.nl
Website: http://www.onderwijsinspectie.nl/
Vragen over onderwijs: 0800-8051
(gratis Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Downloads

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527