Tevredenheidspeilingen

Ieder jaar vullen de leerlingen van de bovenbouw een vragenlijst in zoals de inspectie dat van ons vraagt.  Deze vragenlijst gaat over veiligheid, het optreden van de leerkracht, de opstelling van de leerling en het welbevinden. Klik hier om de meest recente vragenlijst te bekijken die de kinderen hebben ingevuld.