"De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!"

"De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!"

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit diverse enthousiaste ouders. Daarnaast hebben twee leerkrachten als afgevaardigde namens het team zitting in de OR. De raad kent in ieder geval de functies van voorzitter en penningmeester en heeft voorts leden die onder andere de schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasontbijt, de avondvierdaagse, het kleuterfeest en het afscheid van groep 8 verzorgen. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de sportactiviteiten. De raad heeft een adviserende rol en verleent diensten ten behoeve van de relatie tussen kinderen en ouders enerzijds en De Voorhof anderzijds. Dit in overleg met de directeur van De Voorhof.

De voorzitter van de OR is Alex Bikker.
Mobiel: 06-12367386
Per e-mail is de OR bereikbaar: orvoorhof@fluenta.nl
Gedurende het schooljaar vindt er 5x een OR overleg plaats. Verslagen van de overleggen zijn op deze site te vinden.


Leden van de ouderraad:
• Alex Bikker (voorzitter)
• Sander de Vries (penningmeester en sinterklaas)
• Diana de Pauw (schoolreisjes, secretaris, PR en avondvierdaagse)
• Karin Mackaaij (Sinterklaas & podium & coördinatie sportactiviteiten)
• Petra Smith (Sinterklaas)
• Agnes Geense (Pasen)
• Nathalie Klinkien (kerst)
• Joyce Dokter (coördinatie sportactiviteiten & podium)

Teamvertegenwoordigers:
• Wilma Roza
• Caroline Verboom

Notulen vergaderingen

Downloads

Presentatie OR

Downloads

Even voorstellen

Voorzitter

Naam: Alex Bikker
Even kort voorstellen: Sinds 2012 mag ik mijzelf voorzitter van de Ouderraad noemen. De teamleden stoppen veel tijd in de OR-werkzaamheden. Belangrijk hierbij is uiteraard dat wij als team hier ook waardering voor ontvangen en dat het niet de bedoeling is dat alle werkzaamheden door ons persoonlijk uitgevoerd moeten worden. Wij willen juist graag coördinerend optreden en het voor de kinderen zo leuk mogelijk maken. Ik ben vader van Jurre en Matz. Zelf heb ik, lang geleden, ook op de Voorhof gezeten.

Penningmeester en organisatie Sinterklaas

Naam: Sander de Vries

Organisatie schoolreisjes, secretaris overleg, PR en avondvierdaagse

Naam: Diana de Pauw
Even kort voorstellen: Ik ben al weer sinds 2012 met veel plezier lid van de Ouderraad en zo betrokken bij school. Binnen de ouderraad hou ik mij bezig met de organisatie van de schoolreisjes, de avondvierdaagse en de verslagen van onze overleggen. Ook ben ik verantwoordelijk voor de PR. Ik ben getrouwd met Marcel en samen hebben wij 2 kinderen. Luke op het Oosterlicht College Vianen en Sita in groep 5. Als kind heb ik ook alle klassen van de Voorhof doorlopen. Verder werk ik als adviseur bij de eenheid Kwaliteit in het St. Antonius Ziekenhuis. 

Organisatie Sinterklaas & podium & coördinatie sportactiviteiten

Naam: Karin Mackaaij
Even kort voorstellen: Ik loop al heel wat jaren mee op de Voorhof, en doe al jaren veel hand en span diensten. Mijn zoon Lyon die de Voorhof heeft doorlopen, zit inmiddels op het MBO en mijn dochter Jacky zit in nu groep 8. Er werd hulp gevraagd bij het organiseren van het sinterklaasfeest, en dit jaar ga ik mij hier voor inzetten. Het is erg leuk om betrokken te zijn bij de school en waar kan zet ik mij in. Mocht je willen helpen met het sinterklaasfeest, dan hoor ik het graag, al vast bedankt want vele handen maken licht werk.

Organisatie Sinterklaas

Naam: Petra van Dijken-Smith
Even kort voorstellen: Ik ben Petra van Dijken-Smith getrouwd en moeder van Sanne van Dijken in groep 4. Ik ben muzikant en plannen en organiseren is mijn 2e natuur. Als klassenmoeder en hulpouder ben ik sinds dat Sanne op school zit actief betrokken. Door als ouder mee te helpen op school kan je die leuke lagere schooltijd nog net wat leuker maken. Daarom help ik graag een handje bij het organiseren van het sinterklaasfeest. Aarzel niet om mij aan te spreken bij vragen of ideeën.

Organisatie Kerst

Naam: Nathalie Klinkien
Even kort voorstellen: Mijn naam is Nathalie Klinkien en ik ben getrouwd met Ralph. Wij hebben twee kinderen. Ella en Tygo. Sinds 2012 zit ik in de OR. Net als vorig jaar zal ik het kerstfeest organiseren met de hulp van andere ouders. En ook dit jaar gaan we er weer met zijn allen een leuk feest van maken.

Coördinatie sportactiviteiten en podiumcommissie

Naam: Joyce Dokter
Even kort voorstellen: Ik ben Joyce en ben moeder van twee zoontjes. Dano die nu in de 2de van de middelbare school zit en van Devin in groep 8. Ook dit jaar ga ik me weer inzitten voor alle sportactiviteiten die er plaatsvinden zoals het schoolvoetbal, schoolkorfbal het zwemmen en alle andere sportactiviteiten. Zelf vind ik het altijd heel gezellig als een van de sportactiviteiten bezig zijn en vind de sfeer eromheen ook erg leuk. Het is ieder jaar weer heel spannend of we een prijs weten binnen te halen. Maar het voornaamste is toch dat de kinderen er plezier in hebben en volgens mij is dat ook zo! Winnen is leuk maar meedoen is nog veel leuker. Verder ben ik regelmatig op school te vinden als hulpmoeder. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die op school plaatsvinden. Op deze manier ben ik dan ook echt betrokken bij de schoolperiode van mijn kinderen.

Teamvertegenwoordigers

Naam: Caroline Verboom
Naam: Wilma Roza

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527