Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!
Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

Wij werken, spelen én leren in de splinternieuwe (Park)school en hebben bewegend leren centraal gezet!

U bent hier:  Home  >  Ouders  >  Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de school. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming nodig van de MR, of dient zij advies te vragen. In de MR zijn drie ouders/verzorgers van leerlingen en drie personeelsleden benoemd voor een periode van drie jaar. Gedurende het schooljaar vergadert de MR ca. 1 maal per maand.
Per e-mail is de MR bereikbaar: mrvoorhof@fluenta.nl 

De Medezeggenschapsraad

De oudergeleding:

  • E. Reinders (Voorzitter)
  • T. Dijk
  • M. Valkenburg-Bos

De personeelsgeleding:

  • R. Groenewegen
  • M. Jongbloed
  • A. Spelt

Klik hier om de voorstelstukjes van de MR te lezen!

Jaarplan MR

Klik hier om het MR jaarplan te lezen.

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527

Jaarkalender 2021-2022